Projekt PINE-D ma na celu poprawę warunków dla aktywnego udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami w demokratycznym życiu społeczności Unii Europejskiej. Ten aktywny udział jest wyszczególniony jako jeden z ośmiu głównych filarów Europejskiej Strategii o Niepełnosprawności na lata 2010-2020 i jest zatem kluczowym zagadnieniem dla Unii Europejskiej. W projekcie będą używane nowoczesne i zaawansowane formy komunikacji niewerbalnej (Komunikacja Wzmacniająca i Alternatywna AAC) aby umożliwić lokalne dyskusje i spotkania we wszystkich krajach partnerskich z udziałem członków grupy docelowej, a także reprezentantami władz ustawodawczych. Na podstawie trzech kluczowych pytań, uczestnicy będą aktywnie włączani.

Rezultaty tych lokalnych wydarzeń zostaną udokumentowane, a proces ten będzie wspierany przez dyskusje Internetowe. Wyniki tych działań przyczynią się do konferencji końcowej, podczas której rezultaty z krajowych spotkań zostaną zaprezentowane dla i przez grupę docelową. Co więcej, zaprezentowana zostanie również ostateczna wersja petycji, która zostanie przesłana Komisji Petycyjnej Parlamentu Europejskiego celem podjęcia przez nią dalszych działań.

 

TWITTER

KONTAKTY

Poznaj partnerów projektu i skontaktuj się z nimi.

FACEBOOK

Odwiedź naszego Facebooka i dołącz.

LINKI Z LEKTOREM

W linku znajdziesz listę linków z lektorem na Wikipedii.

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA

Ściągnij interesujące materiały projektowe, rezultaty, broszury i wiele innych.