Details on events

Please, have a look at the different events that were organised within the PINE-D project. The document provides a details on the events themselves and the places the visitors came from.

Details on events [PDF | EN]

 

Dyskusje lokalne

Dwa lokalne spotkania dyskusyjne/ debaty odbędą się w każdym kraju partnerskim. Będą one miały na celu realny, aktywny udział osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami, a także innych zainteresowanych (osób, których dotyczy zagadnienie niepełnosprawności, pracowników socjalnych, lokalnych ustawodawców, rodziców itp.).

Na każdym ze spotkań spodziewamy się pomiędzy 25 a 50 uczestników. Aby aktywnie włączyć grupę docelową, użyte zostaną odpowiednie metody AAC (Komunikacja Wzmacniająca i Alternatywna) takie jak: zdjęcia, grafiki, piktogramy I inne formy komunikacji niewerbalnej (np. równoległa ilustracja). Moderator będzie prowadził dyskusje.

Click here to download the event reports and further material!

 

Kampania dyskusyjna

Media społecznościowe zostaną użyte do wzmocnienia kampanii dyskusyjnej dotyczącej możliwościu udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu Europy. W kampanii tej wezmą udział sami zainteresowani jak i osoby zainteresowane tematem, dzieląc się i zbierając opinie.

 

Click here for the PINE-D Facebook site.

Click here for the PINE-D Twitter feed.

 

Konferencja końcowa: "WE ARE EUROPE"

Podczas konferencji w Graz (Austria), rezultaty wszystkich lokalnych przedsięwzięć zostaną zaprezentowane. To wydarzenie zbierze około 200 uczestników ze wszystkich krajów partnerskich. Podczas tej konferencji, użyte zostaną metody AAC aby zapewnić odpowiednie warunki udziału grupy docelowej. Konferencja końcowa jest także głównym wydarzeniem politycznym i ustawodawczym, do którego włączą się politycy dyskutując o rezultatach i wnioskach projektu, aby poddać je dalej procesowi ustawodawczemu. Aby to podkreślić, zaprezentowana zostanie petycja.

Click here for more information on the FINAL CONFERENCE: "WE ARE EUROPE".

 

TWITTER

KONTAKTY

Poznaj partnerów projektu i skontaktuj się z nimi.

FACEBOOK

Odwiedź naszego Facebooka i dołącz.

LINKI Z LEKTOREM

W linku znajdziesz listę linków z lektorem na Wikipedii.

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA

Ściągnij interesujące materiały projektowe, rezultaty, broszury i wiele innych.