Stosowność metod używanych dla grupy docelowej i jej aktywizacji stanowi centrum naszych działań. Będziemy zatem używać nowoczesnych metod AAC (Komunikacja Wzmacniająca i Alternatywna) podczas naszych działań aby realnie włączyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami, aby zebrać informacje o ich potrzebach, uwzględniając przy tym opinię innych osób zainteresowanych.

Komunikacja Wzmacniająca i Alternatywna jest pojęciem ogólnym odnoszącym się do metod komunikacji używanych do uzupełnienia bądź zamiany języka mówionego bądź pisanego, dla osób mających upośledzone funkcje mowy lub rozumienia języka mówionego lub pisanego.

 

TWITTER

KONTAKTY

Poznaj partnerów projektu i skontaktuj się z nimi.

FACEBOOK

Odwiedź naszego Facebooka i dołącz.

LINKI Z LEKTOREM

W linku znajdziesz listę linków z lektorem na Wikipedii.

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA

Ściągnij interesujące materiały projektowe, rezultaty, broszury i wiele innych.