Mary Seacole Housing Association
Education & Research Department

Logo: MSHA

Od 1986 roku, MSHA zapewnia połączenie usług edukacyjnych, szkoleniowych oraz hostelowych dla młodych, samotnych, bezdomnych osób. Szkolenia oferowane są w zakresie: Umiejętności Społeczne i Życiowe, Umiejętności Liczenia, Umiejętności Czytania, Obsługi Komputera i innych w zakresie przygotowania do resocjalizacji społecznej i zawodowej. Mary Seacole Housing Association służy młodym osobom szczególnie narażonym społecznie, powracającym do życia społecznego po uprzednim szkoleniu i zaplanowaniu ścieżki życiowej. Praca wypełnia braki między edukacją, zatrudnieniem i mieszkaniem dla młodych osób, które stale „popadają w kłopoty”, w sposób niespotykanie spójny w warunkach europejskich.

http://www.maryseacoleha.com

 

TWITTER

KONTAKTY

Poznaj partnerów projektu i skontaktuj się z nimi.

FACEBOOK

Odwiedź naszego Facebooka i dołącz.

LINKI Z LEKTOREM

W linku znajdziesz listę linków z lektorem na Wikipedii.

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA

Ściągnij interesujące materiały projektowe, rezultaty, broszury i wiele innych.