Details on events

Please, have a look at the different events that were organised within the PINE-D project. The document provides a details on the events themselves and the places the visitors came from.

Details on events [PDF | EN]

 

Lokal debat:

Der etableres to lokale diskussions og debat arrangementer i hvert deltagerland med deltagelse af personer med komplekse handicaps samt ikke-handicappede personer. Det kan være personer med interesse for området, fagpersoner, lokale politikere, pårørende etc.

Mellem 25 og 50 deltagere forventes at deltage i arrangementet. For at tiltrække målgruppen vil relevante former for alternativ kommunikation blive anvendt (symboler, tegn, billeder etc.) for at give deltagere mulighed for både at følge med i og kunne deltage i diskussionerne. Herudover vil en ordstyrer lede diskussionerne.

Click here to download the event reports and further material!

 

Debatkampagne

Sociale medier vil blive brugt til en debatkampagne om muligheder for deltagelse for borgere med komplekse handicaps i Europa. I denne debat vil repræsentanter for målgruppen såvel som personer med interesse for emnet kunne diskutere, dele og udveksle synspunkter.

Click here for the PINE-D Facebook site.

Click here for the PINE-D Twitter feed.

 

Afsluttende konference: "WE ARE EUROPE"

Ved den afsluttende konference i Graz, Østrig i 2016, vil resultaterne blive fremlagt fra såvel alle de nationale arrangementer som kampagnen fra de sociale medier. Den afsluttende konference forventes at samle ca. 200 deltagere fra alle de involverede lande. Der vil også i den forbindelse blive brugt ASK for at sikre mulighed for deltagelse.
Den afsluttende konference er ydermere den primære politiske begivenhed, hvor politiske repræsentanter vil deltage og debattere resultater og erfaringer fra projektet og viderebringe disse til de politiske processer rettet mod målgruppen. Som et højdepunkt vil henstillingen blive præsenteret.

Click here for more information on the FINAL CONFERENCE: "WE ARE EUROPE".

 

TWITTER

KONTAKTER

Præsentation af projektdeltagerne samt kontaktoplysninger.

FACEBOOK

Besøg vores Facebook side og deltag i debatten.

SKÆRMLÆSER

Det er muligt at få teksten læst op ved at bruge programmet Adgang for Alle. Kan hentes via dette link.

DOWNLOADS

Hent brochuremateriale, resultater, brochure og meget andet.